Barbara ZbrojaBarbara Zbroja (ur. 1978), historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, autorka licznych artykułów w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz książek: Miasto umarłych. Architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868–1939 i Nieznany portret Krakowa (współautorka), kurator wystaw, między innymi Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym (Międzynarodowe Centrum Kultury), współautorka scenariusza wystawy Kraków – czas okupacji 1939–1945 (Fabryka Oskara Schindlera – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa). Zainteresowania autorki koncentrują się wokół urbanistyki i architektury Krakowa drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku oraz dziedzictwa krakowskich Żydów. Pracuje w Archiwum Narodowym w Krakowie.
 
Książki Autora


 
Regulamin       O wydawnictwie       Księgarnia       Kontakt       Polityka cookies       Polityka prywatności