Maurycy AllerhandMaurycy Allerhand (1868-1942) wybitny polski prawnik żydowskiego pochodzenia, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Członek Trybunału Stanu i Komisji Kodyfikacyjnej RP, adwokat. Absolwent uniwersytetu w Wiedniu, habilitacja na Uniwersytecie we Lwowowie. Od 1910 r. profesor na tym uniwersytecie, od 1917 r. profesor nadzwyczajny, od 1922 r. – zwyczajny. Wykładał prawo egzekucyjne, prawo niesporne i konkursowe, historię i organizację sądownictwa, adwokatury i notariatu, prawo ubezpieczeniowe w lotnictwie. W latach 1932-1933 opublikował  dwuczęściowy komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego, w 1935 r.  Komentarz do Kodeksu Handlowego, zaś w 1937 komentarz do Prawa Upadłościowego. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 1000 pozycji, w tym prace z zakresu prawa procesowego, cywilnego handlowego i etnografii. Po zajęciu Lwowa przez wojska sowieckie i reorganizacji uniwersytetu prowadził wykłady na wydziale prawa. Po wkroczeniu 30 czerwca 1941 r. Niemców do Lwowa odmówił przyjęcia stanowiska przewodniczącego Judenratu (rady żydowskiej). Zmuszony do zamieszkania w getcie, a następnie dnia 10 sierpnia wywieziony do Obozu Janowskiego, gdzie został wraz z żoną zamordowany. Symboliczny grób Maurycego Allerhanda i jego żony Salomei znajduje się na nowym cmentarzu żydowskim w Krakowie. W 2009 został patronem fundacji prawniczej - Instytut Allerhanda z siedzibą w Krakowie.

 
Książki Autora


 
Regulamin       O wydawnictwie       Księgarnia       Kontakt       Polityka cookies       Polityka prywatności